Welkom

Drugsincident melden?
De details van het incident kunt u online doorgeven via het contactformulier.
U kunt ook het invulformulier invullen en opsturen naar: drugsincidenten@trimbos.nl.

Monitor DrugsIncidenten
Drugs worden regelmatig in verband gebracht met ernstige gezondheidsverstoringen zoals vergiftigingen of ongelukken. Maar hoe vaak komen (ernstige) incidenten met bijvoorbeeld XTC, GHB of paddo’s eigenlijk voor? Daarop geeft de Monitor DrugsIncidenten (MDI) zicht. Met deze monitor houdt het Trimbos-instituut sinds 2009 actuele gegevens bij over aard en omvang van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van de minister van VWS.

Zicht op de trends
In een aantal peilstationregio’s worden continu anonieme gegevens over drugsincidenten verzameld. De regio’s zijn zodanig gekozen dat zij een voor Nederland indicatief beeld opleveren. De incidenten worden vanuit diverse medische hoeken gemeld: afdelingen spoedeisende hulp van (stads)ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen en organisaties die de EHBO-post bemannen op grootschalige evenementen. Deze verschillende bronnen melden over het algemeen andersoortige incidenten, waardoor een vollediger beeld van de trends in drugsgerelateerde incidenten ontstaat.

Netwerk als schakel in preventie en schadebeperking
Naast het volgen van trends in de peilstationregio’s beoogt de monitor ook ernstige (levensbedreigende) drugsincidenten op te sporen buiten de deelnemende regio’s. Iedereen werkzaam in de gezondheidszorg kan een dergelijk incident doorgeven via deze website. Alle deelnemende medische diensten zijn onderdeel van het ‘drugsincidentennetwerk’. Binnen dat netwerk kunnen actuele gegevens over drugs en drugsincidenten worden uitgewisseld. De verzamelde kennis heeft primair een preventief doel. De gegevens worden gebruikt voor terugkoppeling en deskundigheidsbevordering van hulpverleners, bijvoorbeeld over (nieuwe) drugs op de markt, vervuilingen en de risico’s daarvan, en over het herkennen en behandelen van drugsincidenten. Daarnaast is de kennis bruikbaar als onderbouwing van het (landelijk) beleid. Het netwerk is ook van belang voor het beperken van schade in acute situaties. Wanneer monitorgegevens wijzen op een acuut risico voor de volksgezondheid, kunnen regionale of landelijke waarschuwingsacties worden opgezet. Dat gebeurt volgens een Red Alert–procedure, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS).

DIMS
Sinds 1992 coördineert het Trimbos-instituut het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS), eveneens in opdracht van VWS. Het DIMS onderzoekt met name de chemische en toxicologische aspecten van drugs. De DIMS gegevens hebben de afgelopen jaren onder andere grote verschuivingen blootgelegd in de concentratie van de werkzame stof THC in cannabisproducten, de samenstelling van XTC en cocaine en hebben het signaleren van de opkomst van nieuwe drugs als mefedrone mogelijk gemaakt. DIMS biedt echter geen zicht op gezondheidsincidenten. De monitor voor drugsincidenten is daarom complementair aan het DIMS.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de monitor of zich wilt aanmelden voor het netwerk kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.